Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 79

7801

Po celou dobu jsem snil
jeden vysoký sen:
Uspokojení Boha ve mně.

7802

Protože dosud žiji
život tužeb,
vše co nabízím,
mi Nebe vrátilo.

7803

Jeho život odevzdanosti
kráčí rychle,
velmi rychle,
po cestě blaženosti pokroku.

7804

Jak můžeš,
proč bys měl
obviňovat svět,
když jsi sám
plně odpovědný za své,
tebou vytvořené trápení?

7805

Se svým životem hlouposti
se obrátil k Věčnosti,
aby naplnila jeho život tužeb.

7806

Srdce hledajícího
pluje vpřed
k moři zítřejší blaženosti.

7807:

Říci ne
světu tužeb
vyžaduje hrdinské srdce.

7808

Z čeho se těší nejvíc,
jsou jeho Boží sny,
dokonce i když je zcela probuzen.

7809

Nesnaž se přivést
lidskou mysl do Nebe.
Neuspějěš!
Pros Nebe,
aby sestoupilo
do člověka.
Uspěješ!

7811

Má duše uvěznila
mou pochybující mysl za to,
že tvoří překážky
soucitnému Oku Vize mého Pána.

7812

Co utěší jeho hloupou mysl?
Zajisté ne osvícení,
ale halucinace!

7813

Každý vysoký sen člověka
je Boží vlastní
sebepřekonání.

7815

S dychtivým srdcem
hledám plný rozkvět
svého života aspirace.

7816

Příbytek sebedávajícího světla
je zároveň krásný
i mocný.

7817

Ticho mě volá.
Proto jsem na své cestě
k životu dokonalosti.

7818

Běda,
jsem oslepen pozemským,
nevědomost opatrujícím poznáním.

7819

Jeho dny jsou sečteny.
Proto touží vidět
Boží Světlo Odpuštění
jako nepopíratelnou skutečnost.

7821

Jeho mysl dnes umírá,
a tak jeho srdce
může od zítřka
začít žít.

7822

Konečně se jeho mysl
začala těšit
z odchodu
iluze a klamu.

7823

Plač uvnitř a usmívej se vně.
To je jediné poselství,
které Bůh dává lidským bytostem.

7824

Srdce blaženosti ticha
je naplňující Sen Boha.

7825

Je Bůh sen?
To si lidská mysl myslí.
Je Bůh skutečnost?
To božské srdce cítí.

7826

Proč chceš dát
umírající minulosti
přetrvávající život?

7827

I přes množství svých slabostí
cítí, že Bůh samotný
je jeho Vším.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 79 - , Agni Press, 1984
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-79-cs