Tanec života, část 7

301. Jeho znalost a jeho porozumění

Všechno zná,
všechno zná
 a nerozumí ničemu.

Rozumí všemu,
rozumí všemu
 a nic nezná.

Být ve světě duší
 znamená znát všechno.
Být ve světě mysli
 znamená nerozumět ničemu.

Být ve světě vitálna
 znamená rozumět všemu.
Být ve světě těla
 znamená neznát nic.

303. Dvě rozdílné věci

Láska je jedna věc
 a vlastnění je druhá.

Vlastnění je jedna věc
 a štěstí je druhá.

Štěstí je jedna věc
 a dosažení je druhá.

Dosažení je jedna věc
 a dokonalost je druhá.

304. Nemohu následovat

Nemohu následovat Boha,
protože
On chce, obráceně, co nejvěrněji následovat mě.

Následuji člověka,
protože
mě chce neustále vést.

Tím, že zůstává pozadu,
mě Bůh inspiruje,
abych dosáhl svého světa slunce.

Tím, že zůstává vpředu,
mě člověk nabádá,
abych si nevšímal svého světa aspirace.

305. Když žiji

Když žiji ve vitálním světě,
pozoruji, že je snadnější bořit než stavět.

Když žiji ve fyzickém světě,
pozoruji, že je snadnější spát než pracovat.

Když žiji v mentálním světě,
pozoruji, že je snadnější pochybovat a podezřívat,
  než milovat a objímat.

Když žiji v psychickém světě,
pozoruji,
že je snadnější stavět než bořit,
že je snadnější pracovat než spát,
že je snadnější milovat a objímat,
než pochybovat a podezřívat.

Na rozdíl od ostatních světů
v mém psychickém světě
chci, co potřebuji,
dostanu, co chci.

306. Když

Když se usmívám,
  dělám všechno z ničeho.
Když miluji,
  dělám všechno z ničeho.
Když nabízím,
  dělám všechno z ničeho.
     Ale
když se váhám usmívat,
  dělám nic ze všeho.
Když se zpožďuji v lásce,
  dělám nic ze všeho.
Když počítám své nabízení,
  dělám nic ze všeho.

307. Bůh je závislý na tobě

Boží příchod
   zcela
záleží na tvé božské odvaze
   a
božské houževnatosti.
Považuj Ho za svého bezpodmínečného otroka;
bude tím nesmírně potěšen.
Drž se své realizace a svého tvrzení;
nabídne ti Korunu svého Srdce.

308. Ona a on počítají rozdílně

Ona počítá Boží Požehnání.
  Proto
  je šťastná.

On počítá své neúspěchy.
  Proto
  je nešťastný.

Ona oddaně počítá Boží božské pochvaly.
  Proto
  je šťastná.

On chamtivě počítá jen svá dosažení.
  Proto
  je nešťastný.

310. Smrt a Bůh

Jen dvě osoby,
  na zemi a v Nebi,
  si neodporují.

Jsou to Smrt a Bůh.
Smrt neví,
  jak odporovat.
Moudrost Boha cítí,
  že to nestojí za to, aby odporoval.

311. Ona a on

Ona je velmi bohatá,
  protože
 vždy dává,
 vždy dává.

On je velmi chudý,
  protože
 vždy potřebuje,
 vždy potřebuje.

One je vždy krásná.
One je vždy krásná,
  protože
 odevzdaně božsky pije
 Krásu Boha.

On je vždy ošklivý.
On je vždy ošklivý,
  protože
 jeho nebožská samovláda
 pohlcuje svobodu člověka.

312. Potřebuješ?

Potřebuješ mír mysli?
Mysli na to, že tě svět nepotřebuje.

Potřebuješ mír mysli?
Ciť, že svět
není tak neužitečný, jak si myslíš.

Potřebuješ mír mysli?
Podívej se, že neděláš
stejné chyby,
jaké svět často dělá.

313. Když je

Když je v duši,
nic neříká.
Tiše poslouchá,
radostně souhlasí.

Když je v srdci,
trochu mluví.
Zkouší poslouchat,
zkouší souhlasit.

Když je v mysli,,
stále mluví.
Nikdy neposlouchá,
zcela nesouhlasí.

314. Když já

Když napodobuji Boha,
abych Ho potěšil,
cítí se nesvůj.

Když miluji Boha,
abych Ho potěšil,
cítí se nesvůj.

Když sloužím Bohu,
aby Ho potěšil,
cítí se nesvůj.

Když se stanu druhým Bohem,
aby Ho potěšil,
cítí se božsky šťastný;
cítí se nanejvýš naplněný.

From: Sri Chinmoy, Tanec života, část 7 - , Agni Press, 1973
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/dl-7-cs