Působí vnitřní svět na vnější svět?

Sri Chinmoy: Určitě. Vnější svět může být naplněn prostřednictvím vnitřního světa. Jak uvnitř zasejete, tak navenek sklidíte. Jestliže časně ráno nabídnu Bohu jednu božskou myšlenku, jednu duchovní myšlenku, uvidím, že během dne sklidím plody této božské myšlenky. Jestliže se budu modlit či meditovat na božskou lásku, radost či mír, během dne se budu těšit z plodů své modlitby a meditace v podobě lásky, radosti, míru nebo čehokoli, pro co pláči.

Vraťme se k vaší otázce, vnitřní svět může a musí působit na vnější svět — kvůli jeho zlepšení.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 3.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 412th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 3, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »