44.

Velké je překvapení, když si myslíme, že andělé neexistují.

Větší je překvapení, když věříme v jejich existenci, ale nevidíme je.

Největší je překvapení, když věříme v jejich existenci, vidíme je, a přesto nenasloucháme jejich radám.

From:Sri Chinmoy,Andělé, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ang