1005

```

Žije v noci nevědomosti

jen s opakujícími vzpomínkami

dávno ztracených slibů své duše.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 11, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_11