1007

```

Tvá duše tě prosí,

abys spal v posteli osvícení svého života.

Co ale děláš?

Nutíš svůj život,

aby ležel pod pokrývkou úplného zničení.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 11, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_11