10866

```

Tvůj cíl není zde;

je daleko, daleko výš.

Neodpočívej ani neztrácej nadšení.

Bůh chce,

abys každý den běžel ultramaraton

a odhalil tak úžasnou schopnost

běžce-hledajícího Boha.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 109, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_109