1406

```

Běda, běda,

jen proto, že se trochu liším

od svého Pána Nejvyššího,

musím nést ten nejtěžší náklad

obav a úzkostí.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 15, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_15