19 Můj Milovaný Nejvyšší mi nikdy nepřipomíná

```

Můj Milovaný Nejvyšší mi nikdy

nepřipomíná

mé sliby, nepatrné jako mravenec.

Běda, proč já každý den připomínám

Jemu

Jeho Sliby, mocné jako Lev? ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1