1903

```

Jednoznačný názor

milovníků Boha:

Bůh pro ně udělal

vše bezpodmínečně.

Bůh pro ně dělá

vše bezpodmínečně.

Bůh pro ně udělá

vše bezpodmínečně. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 20, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_20