20 Ó má hloupá mysli

```

Ó má hloupá mysli,

neodvažuj se měřit síly

s bezesnou a bezdechou

vírou mého srdce

v mého Pána Nejvyššího.

Také se neodvažuj měřit síly

s nezrozenou a nesmrtelnou jednotou mé duše

s mým Pánem Nejvyšším. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1