2007

```

Tvůj život může být

pomalým vlakem aspirace,

ale Bohem vybranou cílovou stanici

nepochybně dosáhneš. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 21, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_21