2316

```

Co může ubohý Bůh dělat?

Nikdy Ho neposloucháš!

Proto se Bůh

dobrovolně odstěhoval

z tvého sousedství.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 24, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_24