2319

```

Když předám svůj život Bohu,

aby mě zachraňoval,

okamžitě mi ukáže

svá sebepřekonávající Tajemství. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 24, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_24