2320

```

Bůh je připraven osvítit tvou mysl.

Budeš ale vůbec někdy připraven

Jej pozvat

nebo přijmout Jeho Pozvání,

aby osvítil tvou neosvětlenou mysl?

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 24, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_24