24 Zaslepil jsi zcela své oko vize

```

Zaslepil jsi zcela své oko vize.

A přesto,

když tě ze své bezmezné

Štědrosti

Bůh přichází zachránit,

slepě odmítáš přijmout

Jeho nepodmíněnou Pomoc.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1