2425

```

Lidská mysl

zná jen jednu cestu,

a tou je její vlastní

věčně neosvětlená cesta zmatení. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 25, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_25