2502

```

Můžeš mít přístup k Bohu,

budeš-li toužit

po písni dokonalosti svého srdce.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 26, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_26