2521

```

Nejlepší obrana

proti nebezpečí pochybnosti:

tichá meditace tvého srdce.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 26, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_26