26918

```

Ó má mysli,

jestliže neopustíš pochybnost,

víra za tebou nikdy nepřijde,

aby ti dala radost. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 270, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_270