31 Milovník Boha, který se modlí

```

Milovník Boha, který se modlí

s upřímnou myslí,

medituje s oduševnělým srdcem

a slouží s nepodmíněným životem

je hrdinným bojovníkem

nekonečné Blaženosti Božské Nesmrtelnosti,

jenž je na cestě domů.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1