32 Dobře víš, že mysli trvá dlouho

```

Dobře víš, že mysli trvá dlouho,

aby se stala

upřímně duchovní.

Proč jsi tedy neochotný

dát svému životu čas potřebný k tomu,

aby se stal dokonale dokonalým? ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1