3316

```

Odevzdaný život

je srdcem uspokojení Boha

a Božím snem po dokonalosti stvoření.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 34, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_34