3323

```

Jeho mysl stále žije

mezi

slepými touhami a temnou nenávistí.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 34, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_34