36 Tvá aspirace ti říká

```

Tvá aspirace ti říká,

že Boha můžeš mít.

Tvé zasvěcení ti říká,

že Boha již máš.

Tvá realizace ti říká,

že Bohem jsi vždy byl. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1