3604

```

Kdo chce udržovat tajemství?

Nikdo, ani Bůh!

Kdo chce šířit tajemství?

Kdo jiný, když ne člověk! ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 37, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_37