3637

```

Buď oddaný

svému životu modlitby

a nebuď připoután

ke zdárnému výsledku

svého úsilí.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 37, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_37