4109

```

Můj Pane,

skutečně jsem tě

nedokázal potěšit.

Ale se vší upřímností

ti říkám,

že to měl neustále

v úmyslu.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 42, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_42