43 Můj Pane Nejvyšší

```

Můj Pane Nejvyšší,

Ty jsi zároveň

Stvořitelem i stvořením.

Proč je pro mne tak těžké

děkovat Ti jako stvoření?

”Mé dítě,

za schopnost,

kterou jsem ti dal,

abys sloužil Mému stvoření,

děkuješ Mně, Stvořiteli.

Za příležitost,

kterou ti dalo mé stvoření,

abys Mi sloužil,

nedokážeš poděkovat Mně, stvoření? ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1