4414

```

Čisté je tvé srdce,

sladká je tvá víra.

Není divu,

že se můžeš stále usmívat! ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 45, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_45