47 Mysl toulajících se myšlenek

```

Mysl toulajících se myšlenek

bude muset dříve či později čelit

život-pohlcujícím obavám a starostem.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1