5313

Má oduševnělá modlitba

přichází každý den a každou hodinu

z dechu Nebe.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 54, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_54