5321

```

Ve chvíli, kdy poznáš,

co je Boží Vůle,

Bůh ti poskytne

svou vlastní Trubku Svobody. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 54, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_54