57 Univerzální objev všech milovníků Boha

```

Univerzální objev

všech milovníků Boha:

Boží Soucitná Výška

je transcendentálním Světlem

Spravedlnosti Boží Vize.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1