6630

```

Můj Pane Nejvyšší,

vím, že nemáš čas

vstoupit do skutečnosti mého života

ale vstup každou noc

do snu mého života.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 67, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_67