67 Bůh stvořil mnoho cest

```

Bůh stvořil mnoho cest

vedoucích k Němu,

neboť Bůh si přeje potěšit

každého jednotlivce

jeho vlastním způsobem,

stejně tak, jako si i On Sám přeje

být těšen

svým vlastním Způsobem. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1