6828

```

Abys byl po celou dobu,

kdy žiješ na zemi,

šťastný a míruplný,

jen ciť, že svět patří Bohu

a ne tobě.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 69, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_69