719

```

Kdo říká, že ses ničím nestal?

stal ses slepým koncem cesty

sám sebou vytvořeným uspokojením.

Možná si to neuvědomuješ,

ale je to něco —

něco absolutně nepřijatelné. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 8, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_8