7208

```

Nezáleží na tom,

kolikrát jsem se rozloučil

se svou podezřívavou myslí,

běda,

nikdy mě nenechá samotného.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 73, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_73