7220

Bůh chce, abys k Němu přišel

kdykoliv chceš,

protože tvé četné návštěvy

jsou jediným způsobem,

jak vytvořit jednotu

tvého srdce s Ním.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 73, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_73