73 V komnatě zmatku své mysli

```

V komnatě zmatku své mysli

jsi umístil

nespočetné obavy a pochybnosti.

Jak potom můžeš uvést Boha

a Jeho Blaženost Skvělosti Nekonečna

na trůn osvícení

tvého srdce?

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1