80 Úsměv mé inspirace

```

Úsměv mé inspirace

je mou tajnou silou.

Pláč mé aspirace

je mou posvátnou silou.

Píseň mé realizace

je mou Boha-manifestující silou. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1