8013

Nemohu sám sebe uspokojit,

můj Pane.

Myslíš, že za mě můžeš

tento nemožný úkol

splnit?


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 81, Agni Press, 1984
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_81