91 Včera jsem byl upřímný

```

Včera jsem byl upřímný.

Proto jsem připustil,

že mám lidské slabosti.

Dnes jsem opět upřímný.

Proto připouštím,

že můj Pán Nejvyšší

mne transformuje

rychle, velmi rychle

ve svůj božský nástroj,

jemuž se nic nevyrovná. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1