96 Modlím se a modlím k Bohu

```

Modlím se a modlím k Bohu

pro Jeho Odpuštění.

Bůh stále odpouští a odpouští

životu celé mé bytosti.

Boží Srdce a má duše cítí,

že je to neobyčejně půvabná

a osvěcující hra.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1