Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1

1 Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace:

```

Dvacet sedm tisíc

rostlin aspirace:

Vskutku, ta vzdálenost je příliš velká.

Můj Milovaný Pán Nejvyšší mi však

říká:

„Mé dítě, ta vzdálenost je příliš

krátká.

V naprosté tajnosti ti říkám:

po celé cestě budu kráčet s tebou.“

```

2 Každý den celá má bytost

```

Každý den celá má bytost

přijímá Dar plný požehnání

od mého Pána Nejvyššího,

a tímto darem je

krásou zaplavený úsvit radosti.

```

3 Volba je má zbytečná

```

Volba je má zbytečná

nedokonalost

v mém životě tužeb.

Volba je nezbytnou dokonalostí

v mém životě aspirace.

```

4 Jsem vybraným nástrojem

```

Jsem vybraným nástrojem

mého Pána Nejvyššího,

ne proto, že jsem pro Něj

vykonal cosi velkého,

ne proto, že pro Něj

vykonám cosi dobrého,

ale proto, že si On přeje vykonat

cosi božsky velkého

a nanejvýše dobrého

ve mně a prostřednictvím mne. ```

5 Stanu se modlitbou čistoty

```

Stanu se modlitbou čistoty,

aby mé srdce

mohlo bezpečně vystoupat k Bohu.

Stanu se zářivou meditací,

aby Boží Blaženost

mohla do mě snadno vstoupit. ```

6 Protože se Bůh nevzdal

```

Protože se Bůh nevzdal

svého Tance Vize Transcendence,

jak se pak můžeš ty vzdát

své písně manifestace Boha? ```

7 Jsi zbytečný!

```

Jsi zbytečný!

Proto nebojuješ

proti nevědomosti, vetřelci.

Jsi hloupý!

Proto si nepřeješ,

aby Bůh Milovník bojoval za tebe. ```

8 Oduševnělý pláč, kde je?

```

Oduševnělý pláč, kde je?

Uvnitř mého srdce.

Mocný úsměv, kde je?

Uvnitř mé duše.

Štědré požehnání, kde je?

Uvnitř mého života.

Kde jsem já, já sám?

Uvnitř Božího nepoznatelného

Oka Vize.

```

9 Pokud se ty a tvá mysl obáváte

```

Pokud se ty a tvá mysl obáváte

života ticha,

znamená to, že nejsi nikde nablízku

Transcendentálnímu Trůnu Boha. ```

10 Včera má mysl milovala

```

Včera

má mysl milovala

Velikost Boha.

Dnes

mé srdce miluje

Dobrotu Boha.

Zítra

bude můj život milovat

Jednotu Boha.

```

11 Můj pane, jak mohu být s Tebou spokojen

```

Můj pane, jak mohu být s Tebou

spokojen,

když mi nedáváš

to, co chci?

„Mé dítě, nemohu být k tobě krutý.

Ty si ode Mne žádáš

otroctví konečného.

Já ti chci dát a také ti dám

jedině svobodu Nekonečna.“

```

12 Ó Běžče Inspirace

```

Ó Běžče Inspirace,

miluji tvůj běh.

Je tak krásný.

Ó Lezče Aspirace,

miluji tvé stoupání.

Je tak oduševnělé.

Ó Potápěči Realizace,

miluji tvé noření se do hlubin.

Je tak mocné.

```

13 Ráno mi můj Pán dává

```

Ráno

mi můj Pán dává

silný šíp koncentrace.

Večer

mi můj Pán dává

krásný luk meditace.

V noci

mě můj Pán žádá, abych zabil

zuřivého tygra své nevědomosti.

```

14 Moře dumajících pochybností

```

Moře dumajících pochybností

mé mysli

versus

vždy-osvěcující Slunce Trpělivosti mého Pána:

kdo dokáže neomylně

předpovědět výsledek? ```

15 Boha a Sílu Jeho Nekonečnosti

```

Boha a Sílu Jeho Nekonečnosti

má mysl si žádá.

Boha a Lásku Jeho Nesmrtelnosti

mé srdce potřebuje. ```

16 Ó má mysli, rychle se odnauč

```

Ó má mysli,

rychle se odnauč!

Ó mé srdce,

dušeplně se uč!

Ó má duše,

kde se skrýváš

bezesně a tiše?

Ó můj Bože,

tady jsem!

Potřebuji Tebe jen,

zoufale!

```

17 Oko Vize mého Milovaného Nejvyššího

```

Oko Vize

mého Milovaného Nejvyššího

na mne myslí.

Soucitné Srdce

mého Milovaného Nejvyššího

mne miluje.

Život Odpuštění

mého Milovaného Nejvyššího

mne činí nesmrtelným.

```

18 Pláč mé modlitby činí mé srdce

```

Pláč mé modlitby činí mé srdce

krásným a oduševnělým.

Úsměv mé meditace činí můj život

silným a plodným. ```

19 Můj Milovaný Nejvyšší mi nikdy nepřipomíná

```

Můj Milovaný Nejvyšší mi nikdy

nepřipomíná

mé sliby, nepatrné jako mravenec.

Běda, proč já každý den připomínám

Jemu

Jeho Sliby, mocné jako Lev? ```

20 Ó má hloupá mysli

```

Ó má hloupá mysli,

neodvažuj se měřit síly

s bezesnou a bezdechou

vírou mého srdce

v mého Pána Nejvyššího.

Také se neodvažuj měřit síly

s nezrozenou a nesmrtelnou jednotou mé duše

s mým Pánem Nejvyšším. ```

21 Během mé ranní meditace

```

Během mé ranní meditace

v Hodině Boha

mi můj Milovaný Nejvyšší řekl:

”Mé dítě, fontánový Zdroj

extáze tvého srdce

není skrytým pokladem,

nýbrž vždy posvátným,

nadevše posvátným pokladem.”

```

22 Když jsem uvnitř své mysli

```

Když jsem uvnitř své mysli,

jsem bezmocným vzdechem

úplného nezdaru.

Když jsem uvnitř svého srdce,

jsem stoupajícím plamenem

božské lásky.

Když jsem uvnitř své duše,

jsem průsvitným úsměvem

mého Milovaného Nejvyššího.

```

23 Včera mne můj úspěšný život

```

Včera mne můj úspěšný život

učinil bezbožným.

Dnes mé srdce pokroku

zanechalo svět v úžasu.

A něco navíc,

můj Milovaný Nejvyšší mi nyní říká,

že se můj život stal zcela

bezchybným. ```

24 Zaslepil jsi zcela své oko vize

```

Zaslepil jsi zcela své oko vize.

A přesto,

když tě ze své bezmezné

Štědrosti

Bůh přichází zachránit,

slepě odmítáš přijmout

Jeho nepodmíněnou Pomoc.

```

25 Já tomu říkám život

```

Já tomu říkám život.

Moje duše to nazývá chrámem krásy.

Já tomu říkám smrt.

Moje duše to nazývá oltářem čistoty. ```

26 Jsi vybrané dítě Boha

```

Jsi vybrané dítě Boha,

a přece závidíš.

Komu závidíš?

Závidíš vlastnímu, zcela zapomenutému

a překvapivě nepoznanému

neomezenému, jednotnému já. ```

27 Na bojišti mého života

```

Na bojišti mého života

se má mysl rozdělení světa nakonec

nepodmíněně odevzdala

mému srdci plnému jednoty Boha. ```

28 Jestliže se nestaneš vědomým milovníkem Boha

```

Jestliže se nestaneš

vědomým milovníkem Boha,

pak navždy zůstaneš

cizincem vlastním výškám

své absolutní vize.

```

29 Víš, že jsem velice zvláštním členem

```

Víš, že jsem

velice zvláštním členem

Boží nejbližší rodiny?

Víš, že jsem v každém okamžiku

veden, utvářen,

zdokonalován a osvobozován

Božím nejmilejším nástrojem-dítětem:

Soucitem? ```

30 Čím je má lidská mysl

```

Čím je má lidská mysl,

ne-li životem naprosté nicotnosti?

Čím je mé lidské srdce,

ne-li životem křehké malosti?

Čím je má božská duše,

ne-li životem svrchované novosti?

Kým je můj Nejvyšší Pán,

ne-li Životem Univerzální Jednoty

a Transcendentální Plnosti?

```

31 Milovník Boha, který se modlí

```

Milovník Boha, který se modlí

s upřímnou myslí,

medituje s oduševnělým srdcem

a slouží s nepodmíněným životem

je hrdinným bojovníkem

nekonečné Blaženosti Božské Nesmrtelnosti,

jenž je na cestě domů.

```

32 Dobře víš, že mysli trvá dlouho

```

Dobře víš, že mysli trvá dlouho,

aby se stala

upřímně duchovní.

Proč jsi tedy neochotný

dát svému životu čas potřebný k tomu,

aby se stal dokonale dokonalým? ```

33 Hned ode dne, kdy jsem se narodil

```

Hned ode dne,

kdy jsem se narodil,

držím velice přísnou dietu

Božího velmi neobyčejného jídla:

Jeho Soucitu Věčnosti

a

Jeho Lásky Nesmrtelnosti.

```

34 Potajmu se těšíš z výstupu

```

Potajmu se těšíš z výstupu

po schodišti zoufalství.

Otevřeně se těšíš ze sbírání

povzdechů neschopnosti svého života. ```

35 Moje modlitba si přeje skrýt

```

Moje modlitba si přeje skrýt

nečistotu mého nepřirozeného

života zvuku.

Moje meditace si přeje odhalit

krásu přirozeného Života Ticha

mého Pána. ```

36 Tvá aspirace ti říká

```

Tvá aspirace ti říká,

že Boha můžeš mít.

Tvé zasvěcení ti říká,

že Boha již máš.

Tvá realizace ti říká,

že Bohem jsi vždy byl. ```

37 Moje stálé štěstí zcela závisí

```

Moje stálé štěstí

zcela závisí

na kvalitě mého srdce vděčnosti

a na kvalitě mého života odevzdání

Vůli mého

Vnitřního Pilota. ```

38 Nic není tak věčně krásné

```

Nic není tak věčně krásné

jako tanec odevzdání mého života.

Nic není tak nekonečně plodné

jako píseň vděčnosti mého srdce. ```

39 Hluboce obdivuji

```

Hluboce obdivuji

tvá tři

překvapivě upřímná doznání:

Nemodlil ses k Bohu

nepodmíněně

ani jedinkrát v celém svém životě.

Potajmu

mluvíš špatně o Bohu stvoření.

Dočista neochotně

sloužíš Bohu a pomáháš člověku. ```

40 Nechceš žít pro druhé

```

Nechceš žít pro druhé.

To mi nevadí.

Nechceš žít s druhými.

To mi nevadí.

Nechceš žít pro mne.

To mi nevadí.

Nechceš žít se mnou.

To mi nevadí.

Ale pokud nechceš žít

pro Boží plnou Manifestaci na zemi,

nebudu s tebou nikdy spokojen.

A pokud nechceš žít s Bohem Milovníkem a Bohem Milovaným,

nejenže s tebou nebudu spokojen,

ale také ti nikdy neodpustím,

nikdy!

```

41 Ó mé srdce, cožpak se nedokážeš stát

```

Ó mé srdce,

cožpak se nedokážeš stát

vzhůru stoupajícím sluncem?

Ó můj živote,

cožpak se nedokážeš stát

rozpínající se oblohou? ```

42 Tak jako pochybovačná mysl

```

Tak jako pochybovačná mysl

nenalézá pohodlí na zemi,

právě tak milující srdce

nenalézá pohodlí v hrobu. ```

43 Můj Pane Nejvyšší

```

Můj Pane Nejvyšší,

Ty jsi zároveň

Stvořitelem i stvořením.

Proč je pro mne tak těžké

děkovat Ti jako stvoření?

”Mé dítě,

za schopnost,

kterou jsem ti dal,

abys sloužil Mému stvoření,

děkuješ Mně, Stvořiteli.

Za příležitost,

kterou ti dalo mé stvoření,

abys Mi sloužil,

nedokážeš poděkovat Mně, stvoření? ```

44 Nejsi tím, co si ostatní myslí, že jsi

```

Nejsi tím,

co si ostatní myslí, že jsi.

Nejsi tím,

co tvrdíš, že jsi.

Ostatní o tobě smýšlejí

jako o zbytečné lidské bytosti.

Ty tvrdíš,

že jsi dokonalou lidskou bytostí.

Já ti teď povím,

čím jsi ve skutečnosti.

Jsi věčným poutníkem

kráčejícím po cestě aspirace

směrem k určenému cíli:

Dokonalosti.

A tvá dokonalost je jiným jménem

pro Boží úplné Uspokojení. ```

45 Můj Pane, každý den vídám ty

```

Můj Pane, každý den vídám ty,

jež vytvářejí takzvané štěstí

pomocí sebeklamu.

Myslí si a cítí,

že jsou absolutně dokonalí.

Co s nimi mohu dělat?

Co pro ně mohu udělat?

„Mé dítě, nemusíš s nimi nic dělat

nebo pro ně něco udělat.

Jen zůstaň tichým.

Tvá tichá lhostejnost

bude tím nejpřísnějším trestem.”

```

46 Pouze mysl, která dostala tvrdě za vyučenou

```

Pouze mysl,

která dostala tvrdě za vyučenou,

si uvědomí, jak neobyčejnou oběť

již za ni vykonalo aspirující srdce

a kolik dalších obětí

bude ještě následovat. ```

47 Mysl toulajících se myšlenek

```

Mysl toulajících se myšlenek

bude muset dříve či později čelit

život-pohlcujícím obavám a starostem.

```

48 Můj Pane, neříkej mi, jaká je Tvá Vůle.

```

Můj Pane, neříkej mi

jaká je Tvá Vůle.

Aniž bych znal Tvou Vůli,

pokusím se ji splnit.

Proč?

Protože, můj Pane,

budu-li nejdříve znát Tvou Vůli

a poté ji vykonám,

kdo ví,

možná nebudu tolik šťasten. ```

49 Závod mého Mistra již začal

```

Závod mého Mistra

již začal

a já učiním

dokonalou volbu:

Mé srdce bude s ním

a můj život bude jen pro něj samotného. ```

50 Možná nejsem velkým hledajícím pravdy

```

Možná nejsem

velkým hledajícím pravdy.

Možná nejsem

velkým milovníkem Boha.

Avšak nedat světu vědět

o Božím Soucitném Oku

a Srdci Odpuštění

by byla zničující

a nešťastná chyba.

```

51 Můj Pane, prověř mne

```

Můj Pane, prověř mne.

Prověř výstřednost

mé pochybující mysli.

Prověř upřímnost

stoupajícího pláče mého srdce.

```

52 Tvé srdce přebývá ve vzdálené zemi naděje

```

Tvé srdce přebývá

ve vzdálené zemi

naděje.

Tvoje mysl přebývá

uvnitř ničivé záplavy

strachu.

Avšak tvá je duše,

která se nikdy nevzdá,

dokud trvale nezvítězí

v závodu manifestace Boha. ```

53 Můj Pane Nejvyšší, tentokrát budu dobrým hledajícím

```

Můj Pane Nejvyšší,

tentokrát budu

dobrým hledajícím.

Rozhodně

Tě ušetřím trápení

dalšího čekání na mě. ```

54 Mysli, má mysli, cožpak se nestydíš

```

Mysli, má mysli,

cožpak se nestydíš za to,

že kráčíš každý den

po ulici hlouposti?

Srdce, mé srdce,

cožpak nejsi unavené z toho,

jak kráčíš každý den

po stezce nejistoty?

Duše, má duše,

zaručeně vím,

že mne budeš doprovázet,

když vědomě začnu kráčet

po Cestě Věčnosti.

```

55 Abys strávil jed své podezřívavé mysli

```

Abys strávil jed

své podezřívavé mysli,

potřebuješ

nový začátek inspirace

a novou cestu aspirace.

```

56 Bůh se nestydí za to

```

Bůh se nestydí za to,

co říkáš a děláš.

Proto se ty nemusíš stydět za to,

čím jsi.

Jen dej Bohu radostně

tolik příležitostí, kolik jen potřebuje,

aby tě napravil a zdokonalil.

```

57 Univerzální objev všech milovníků Boha

```

Univerzální objev

všech milovníků Boha:

Boží Soucitná Výška

je transcendentálním Světlem

Spravedlnosti Boží Vize.

```

58 Zima noci letargie mého života

```

Zima noci letargie mého života

skončila.

Jaro blaženosti činnosti mé duše

nastalo.

Nyní mi Bůh dal

schopnost projevit Jeho Spokojenost

prostřednictvím mého života dokonalosti.

```

59 Má mysl je vždy neochotná

```

Má mysl je vždy neochotná

zeptat se Boha,

co si o ní myslí —

to ze strachu z odpovědi. ```

60 Každý den je beznadějně marným dnem

```

Každý den

je beznadějně marným dnem

a každý den

zůstane beznadějně marným dnem,

pokud se nedokážu radostně zbavit

inkoustu nečistoty mé mysli. ```

61 Kdo tě žádá, abys zůstal

```

Kdo tě žádá, abys zůstal

pohřben pod půdou sebeshovívavosti?

Pověz mi, kdo?

Nikdo!

Já jsem připraven vést tě

po starodávné cestě sebedisciplíny —

jsi ale připraven ty?

```

62 Když jsi chycen v pasti

```

Když jsi chycen v pasti

mezi nevěrou své mysli

a vírou svého srdce,

vzývej svého Pána Nejvyššího,

aby tě rázně pokáral.

Zanedlouho budeš plavat

v moři blaženosti moudrosti.

```

63 Můj Pane Nejvyšší, byly doby

```

Můj Pane Nejvyšší,

byly doby, kdy jsem dělal

spoustu věcí

pro své vlastní potěšení.

Nyní dělám pouze jedinou věc,

ne pro sebe, ale pro Tebe.

Zalévám rostlinu vděčnosti

svého života

svými slzami plnými vděku.

```

64 Mé oči jsou tak slepé

```

Mé oči jsou tak slepé,

že nevidí

Soucit mého Pána.

Mé srdce je tak otupělé,

že necítí Soucit mého Pána.

Má mysl je tak arogantní,

že se vůbec nezajímá

o Soucit mého Pána.

Mé vitálno je tak hloupé,

že si myslí, že nepotřebuje soucit

ani od země, a ani od Nebe.

Mé tělo je tak letargické,

že si po celou dobu spokojeně užívá

spánku nevědomosti.

Proto ani neví,

co soucit je.

Má duše je ale plně probuzená.

Proto neomylně ví,

že dech mého života dokonalosti

přebývá uvnitř Soucitného Srdce

Mého Pána.

```

65 Jsi nerozumný

```

Jsi nerozumný,

pokud se spokojíš

s dnešními vnitřními plameny

a nepokoušíš se zvýšit

své světlo vnímavosti,

neboť kdo ví,

zítřejší vnější slunce

možná vůbec nevyjde. ```

66 Jaké to je, být dalším Bohem?

```

Jaké to je, být dalším Bohem?

Je to jako dosáhnout

nejen svého nedosaženého já,

ale také svého nedosažitelného Já. ```

67 Bůh stvořil mnoho cest

```

Bůh stvořil mnoho cest

vedoucích k Němu,

neboť Bůh si přeje potěšit

každého jednotlivce

jeho vlastním způsobem,

stejně tak, jako si i On Sám přeje

být těšen

svým vlastním Způsobem. ```

68 Radostné sebedávání

```

Radostné sebedávání

a mocné stávání se Bohem

jsou rubem a lícem

mince dokonalého života. ```

69 Žádná vnější schopnost se nikdy nemůže vyrovnat

```

Žádná vnější schopnost se nikdy nemůže vyrovnat

vnitřní schopnosti

sebepřekonávání

a Božího Uspokojení. ```

70 Ó má pochybující mysli

```

Ó má pochybující mysli,

řekněme si konečné sbohem

a vzývejme Věčnost,

aby ocenila naše úžasné rozloučení. ```

71 Má pyšná mysl

```

Má pyšná mysl

nepřestává mluvit o Bohu.

Běda, běda!

Mé bázlivé srdce

ještě nezačalo mluvit o Bohu.

Běda, běda! ```

72 Chtějí-li tvé oči vidět svět

```

Chtějí-li tvé oči vidět svět,

pak tak učiň, avšak s mírou.

Chce-li tvé srdce milovat svět,

pak tak učiň, avšak neměř. ```

73 V komnatě zmatku své mysli

```

V komnatě zmatku své mysli

jsi umístil

nespočetné obavy a pochybnosti.

Jak potom můžeš uvést Boha

a Jeho Blaženost Skvělosti Nekonečna

na trůn osvícení

tvého srdce?

```

74 Předtím, než se odvážíš

```

Předtím, než se odvážíš

analyzovat Boha,

musíš ztišit svou mysl,

uspořádat svůj život

a učinit své srdce citlivým.

```

75 Tvou jedinou stížností

```

Tvou jedinou stížností vůči mně je,

že jsem neschopný klamat,

i když si to žádají okolnosti.

Mou jedinou stížností vůči tobě je,

že jsi neschopný být nestranný,

i když si to žádají okolnosti. ```

76 Víš, co tě nezdar naučil?

```

Víš,

co tě nezdar naučil?

Naučil tě

nečinit žádné kompromisy

s nocí nevědomosti.

```

77 Duše, má duše

```

Duše, má duše,

Ty mě zachraňuješ od neustálých

invazí smrti.

Duše, má duše,

ty vítáš nespočetné

povzdechy mého života.

Běda, já tě vědomě

nemiluji

a přesto tě zoufale

potřebuji. ```

78 Vnější slunce není nové každý den

```

Vnější slunce není nové každý den,

vnitřní slunce však ano.

Vnější slunce mě žádá, abych šplhal vzhůru

k himalájským výšinám.

Vnitřní slunce mi říká, abych bezesně zůstal

na svém himalájském vrcholu. ```

79 Lidské ve mně předvídá můj život

```

Lidské ve mně předvídá můj život

jako beznadějnou bitvu.

Božské ve mně předvídá můj život

jako dosud nevídané vítězství Boha.

Jsem to já, kdo musí učinit

správné rozhodnutí.

Buď dovolím, abych byl odrazen obrovitým strachem,

nebo se připravím

na Boží Božské Objetí.

```

80 Úsměv mé inspirace

```

Úsměv mé inspirace

je mou tajnou silou.

Pláč mé aspirace

je mou posvátnou silou.

Píseň mé realizace

je mou Boha-manifestující silou. ```

81 Má je mysl, jež chce být

```

Má je mysl, jež chce být

opětovně spojena se silou nevědomosti.

Mé je srdce, jež chce být

opětovně spojeno s králem moudrosti.

Můj je život, jenž chce být

opětovně spojen s císařem dokonalosti. ```

82 Tvůj život je napaden

```

Tvůj život je napaden

nejistými pravdami,

protože tvá mysl není ochotna

těšit se ze slunečně nesmírných snů

Božího světa.

```

83 Každé ráno věrně provádím tři věci:

```

Každé ráno

věrně provádím tři věci:

Stoupám vysoko vzhůru

nad mraky své mysli.

Přemáhám svůj život plný zoufalství.

Pokouším se stát vítězným nástrojem

Blaženosti Uspokojení mého Pána.

```

84 Jediný závan noci nečistoty

```

Jediný závan

noci nečistoty

dokáže porazit strom naděje

tvého vnějšího života

a strom příslibu

tvého vnitřního života. ```

85 Je zároveň profesorem

```

Je zároveň

profesorem svého života tužeb

i studentem žaláře přeludů

své mysli. ```

86 Nesnaž se zatajit

```

Nesnaž se zatajit,

co má tvá mysl.

Stěží se ti to podaří.

Pokus se odhalit to,

co má a čím je tvá duše.

Budeš rychle úspěšný. ```

87 Každé dveře se dají zavřít

```

Každé dveře se dají zavřít —

ne však dveře smrti.

Každá místnost může zůstat bez povšimnutí —

ne však místnost života. ```

88 Aspirující srdce

```

Aspirující srdce

pravého milovníka Boha

a jeho život zasvěcení

se mohou a také se budou těšit

z nádherných hodin Nebeských dnů.

```

89 Jsi svým životem plným břemen

```

Jsi svým životem plným břemen.

Jsi hladem svých smyslů.

Jak potom můžeš očekávat, že tě

tvé srdce osvobodí? ```

90 Tvůj život překypuje problémy

```

Tvůj život překypuje problémy.

Tvá mysl se stala

řetězem pohoří klamu.

Avšak Bůh ví a říká světu,

že přetvoří tvůj pozemský život

ve svůj vlastní Domov Nebeský. ```

91 Včera jsem byl upřímný

```

Včera jsem byl upřímný.

Proto jsem připustil,

že mám lidské slabosti.

Dnes jsem opět upřímný.

Proto připouštím,

že můj Pán Nejvyšší

mne transformuje

rychle, velmi rychle

ve svůj božský nástroj,

jemuž se nic nevyrovná. ```

92 Nyní, když je tvá mysl zcela otřesena

```

Nyní, když je tvá mysl zcela otřesena

svými vlastními absurdními nároky,

bude mít tvůj život brzy schopnost projevit

Boží sebepřesahující Světlo Vize

v tobě a skrze tebe.

```

93 Protože ke každé situaci přistupuješ

```

Protože ke každé situaci přistupuješ

s měsíčně bílou rozvahou svého srdce,

Bůh ti poskytuje

svůj vlastní, vesmír sytící Hlas Věčnosti. ```

94 Čím je bezesné sebedávání

```

Čím je bezesné sebedávání,

ne-li rozkvětem Boží Blaženosti

uvnitř zahrady aspirace tvého srdce?

```

95 Včera mi Bůh co nejsoucitněji řekl:

```

Včera mi Bůh co nejsoucitněji řekl:

”Noc lpění je neuhasitelnou žízní

ve světě tužeb.”

Dnes mi Bůh s největší spokojeností říká:

„Světlo nelpění je nekonečnou nektarovou blažeností

ve světě aspirace.”

```

96 Modlím se a modlím k Bohu

```

Modlím se a modlím k Bohu

pro Jeho Odpuštění.

Bůh stále odpouští a odpouští

životu celé mé bytosti.

Boží Srdce a má duše cítí,

že je to neobyčejně půvabná

a osvěcující hra.

```

97 Neutápěj se v beznaději

```

Neutápěj se v beznaději!

Světlo tvé poslušnosti

v srdci tvé aspirace

a v životě tvého zasvěcení

je tvým nejvyšším vítězstvím

a Boží bezmeznou Blažeností. ```

98 V den, kdy jsem sám sebe

```

V den, kdy jsem sám sebe

vrhnul na stranu Boha,

udělil mi Bůh

tři svět milující, svět osvětlující

a svět naplňující lekce:

Jak plakat pro svět

bezesně,

jak se na svět usmívat

dušeplně,

jak Jemu sloužit ve světě

nepodmíněně.

```

99 Můj Milovaný Nejvyšší, zcela určitě zkrotím

```

Můj Milovaný Nejvyšší,

zcela určitě

zkrotím vše v mém životě,

kromě bezesných slz mého srdce

pro Tvou realizaci.

```

100 Jsi si naprosto jistý

```

Jsi si naprosto jistý,

že tvé srdce pláče pouze po Bohu?

Pokud ano, pak buď ujištěn,

že ti Bůh zanedlouho dá

své Věčnosti ZLATÉ VŠE.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_1