Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 11

1001

```

Drahé je mému Pánovi

mé srdce aspirace.

Dražší je mému Pánovi

můj život odevzdanosti.

Nejdražší je mému Pánovi

můj dech vděčnosti. ```

1005

```

Žije v noci nevědomosti

jen s opakujícími vzpomínkami

dávno ztracených slibů své duše.

```

1006

```

Můj Pane, znič mě!

Nechceš-li mě zničit,

znič alespoň zoufalství mé mysli.

Nechceš-li zničit zoufalství mé mysli,

prosím, prosím, znič

zoufalství mého srdce. ```

1007

```

Tvá duše tě prosí,

abys spal v posteli osvícení svého života.

Co ale děláš?

Nutíš svůj život,

aby ležel pod pokrývkou úplného zničení.

```

1008

```

Nakonec se život aspirace jeho srdce

stal tak mocný,

že byl schopný zcela ochromit

život tužeb své mysli. ```

1009

```

Bůh tam nebude, aby tě přijal,

pokud dosáhneš cílovou čáru

svého života uspěchaně.

Nejen že tě přijme,

ale ověsí tě girlandou a obejme tě,

jestliže dosáhneš cílové čáry svého života

pomalu, rovnoměrně a oduševněle.

```

1011

```

Jestliže je tvé srdce připraveno

jiskřit dychtivostí,

Bůh rozhodně přijde

a postaví přímo před tebe

se svým Naplněním Nekonečnosti.

```

1013

```

Nemusíš si to uvědomovat,

ale Bůh tě nese,

a ty jsi docela těžký.

Možná je to za hranicemi tvé představivosti,

ale Boha začaly kvůli tvé tíze

docela vážně bolet záda.

Nemůžeš odlehčit Jeho Nákladu a vyléčit Jej

svým lékem odevzdané poslušnosti?

Zkus to, můžeš!

Nemáš prostě představu,

jak na tebe bude Bůh pyšný,

pokud to uděláš. ```

1015

```

Má mysl bojuje za uspokojení.

Mé srdce bojuje za dokonalost.

Má duše bojuje za připravenost

mého života k Bohu. ```

1016

```

Chceš slyšet,

co vykládáš během spánku?

Říkáš, že miluješ jen Boha

a potřebuješ jen Boha, nikoho jiného. ```

1017

```

Tvé srdce cítí,

že Bůh k němu nemluví,

protože je nedokonalé.

Tvá mysl si myslí,

že Bůh k ní nemluví,

protože již dosáhla

výšku dokonalosti. ```

1018

```

Dětský pláč je oduševnělý milovník

sebepřekonávání,

objevování Boha

a uspokojení Boha. ```

1019

```

Znáš Boha

nebo o Něm jen něco víš?

Jestliže znáš Boha,

okamžitě budu tvůj.

Ale jestliže o Něm jen něco víš,

tak dokonce i když tě bude uznávat celý svět,

já nikdy tvůj nebudu.

```

1022

```

Mé dítě, chci si s tebou

přátelsky zazávodit.

Ty poběžíš proti mně

s oblohou nevědomosti tvého života

a já poběžím proti tobě

se Sluncem Soucitu svého Srdce. ```

1023

```

Jeho filosofie absurdity:

opravdové štěstí může být nalezeno

jen v utrpení.

Jeho filosofie hlouposti:

štěstí je smutek v přestrojení.

```

1024

```

Pravda není ani snadná ani obtížná.

Pravda je zároveň

spontánní, sebeprojevující a Boha projevující.

```

1027

```

Můj Nejvyšší Pane,

dej mi schopnost

potřebovat Tvé Srdce.

Můj Nejvyšší Pane,

uděl mi výsadu

milovat Tvůj Život. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 11, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_11