Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 13

1205

```

Kdykoliv oduševněle medituje,

silou své sebepřekonávající mysli vidí,

že jeho strom života

roste a rozšiřuje se. ```

1208

```

Víra je to, co má moje srdce.

Pochybnost je to, co zná moje mysl.

Život je to, co můj Pán vkládá

do mého srdce.

Smrt je to, co pokládám

k Nohám mého Pána. ```

1211

```

Mám tři jména.

Mé první jméno je

pláč aspirace.

Mé prostřední jméno je

úsměv zasvěcení.

Mé poslední jméno je

Uspokojení Boha.

```

1218

```

Pravda, ve svém životě jsem změnil

mnoho věcí,

ale nebudu zcela spokojen,

dokud zcela nezměním tvář svého srdce. ```

1221

```

Jeho duše mu slavnostně slíbila,

že neopustí tělo,

dokud se tady na zemi nenaplní

všechny jeho božské sny. ```

1225

```

Jsem teď přesvědčen,

že mě nikdy neopustí dvě věci:

úsměv očekávání mého srdce

a pláč zklamání mého života. ```

1226

```

Když hořce trpím

nemocí zapomětlivosti mé mysli,

můj Nejvyšší Pán se přede mnou objeví

se svým Soucitem zaplaveným Lékem-Láskou. ```

1227

```

Neočekávané potíže klepou na tvé dveře,

protože se odevzdáváš

svému životu ustavičných hladových tužeb.

```

1228

```

Kamkoliv jde,

tvoří nové Nebe.

Kdekoliv zůstává,

ničí temné zoufalství pekla. ```

1231

```

Konečně nemilosrdně porazil své ego.

Teď zná a miluje

jen jedinou věc:

píseň jednoty. ```

1233

```

Neuvědomuješ-li si jednotu,

kdo ví, co se ti přihodí.

Můžeš být uvězněn

žárlivostí a nejistotou světa. ```

1234

```

Bůh má pro tebe určitě využití.

V Jeho vybranou hodinu

projeví tvé vnitřní schopnosti.

Neboj se Jej!

Nebude odhalovat

tvou nahou minulost dechu nevědomosti. ```

1235

```

Pláč jednoty ptáčka mé duše

je jedinou věcí,

kterou budu milovat nekonečně víc,

než cokoliv jiného. ```

1237

```

Včera jsem tomu říkal

chvilka sebeshovívavosti.

Ale dnes tomu stejnému říkám

rok ničivé smrti. ```

1241

```

Má mysl si myslí,

že je skutečně skvělá.

Mé srdce cítí,

že může být opravdu skvělé,

bude-li to Boží Vůle.

Má duše ví jedno:

můj vnitřní Pilot je vším.

```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 13, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_13