Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 15

1402

```

Já vím, já vím,

plameny krásy mého srdce

se narodily

v Ohni Odpovědnosti mého Pána. ```

1405

```

Sny mého srdce dnes tančí,

protože ode dneška

může můj život studovat

v Boží Škole Uspokojení. ```

1406

```

Běda, běda,

jen proto, že se trochu liším

od svého Pána Nejvyššího,

musím nést ten nejtěžší náklad

obav a úzkostí.

```

1407

```

Dokud se tvá mysl nevzdá

svých halucinací tužeb,

tvé srdce nebude schopno

tvé mysli zaručit

její sny aspirace,

sny, které máš bezpečně uloženy

v Boží Bance.

```

1409

```

Jak může a proč by měl Bůh

osvobodit tebe a tvůj život,

když jsi radostně a mocně neukončil

svůj dlouho opatrovaný

tebou vytvořený život izolace?

```

1410

```

Nyní, když jsi přeskočil

překážky pochybnosti a podezřívání,

Boží konečné Rozhodnutí je,

že tě tady na zemi udělá

svým vybraným reprezentantem.

```

1411

```

Tvůj život mysli

si vůbec nevěří.

Proto se tvá loď aspirace

rychle, velmi rychle

potápí.

```

1417

```

Toto není jediný svět,

který můj Pán má.

Má mnoho, mnoho světů.

Vyslyšel mou oduševnělou modlitbu,

když jsem Ho prosil,

aby mi neukazoval tvář

upadajícího života světa pomluv.

```

1421

```

Tak jako můj Pán nemá čas

být unavený,

stejně tak já nemám čas

být zklamaný sám sebou

ani světem kolem mě.

```

1423

```

Obelháváš sám sebe dvakrát:

jednou, když říkáš,

že Bůh má na práci

nekonečně mnoho důležitějších věcí

než na tebe myslet,

a jednou když říkáš,

že nepotřebuješ Boží pomoc k tomu,

aby tě udělal a udržoval šťastným. ```

1426

```

Vzdělaného člověka

má mysl respektuje.

Sebedávajícího člověka

mé srdce miluje.

Člověka, který se stává Bohem,

celá má bytost potřebuje. ```

1427

```

Pokud tvé srdce miluje Boha

Jeho vlastním Způsobem,

pokud tvůj život slouží Bohu

Jeho vlastním Způsobem,

tak nerozumím tomu,

jak vůbec můžeš někdy trpět

krizemi vnitřní energie.

```

1429

```

Teď, když jsi objevil

slzy očišťující život svého srdce,

zklamání se už nemůže potulovat

po váhavé obloze tvé mysli. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 15, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_15