Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 18

1701

```

Můj Pane,

jak Ti můžu nabídnout dostatek vděčnosti?

"Mé dítě,

ty a Já zpíváme píseň jednoty.

Tato píseň jednoty jde

za nezbytné potřeby vděčnosti.

Když je jednota nanejvýš rozvinutá,

kdo má být komu vděčný?" ```

1702

```

Ty a tvá pýcha

můžete žít bez Boha,

ale Bůh a Boží Soucit

nemohou žít bez tebe. ```

1703

```

Jsi-li připraven

jít se svým Milovaným Pánem

dokonce i do pekla,

buď ujištěn,

že tvůj Pán určitě změní peklo

v nejvyšší Nebe. ```

1704

```

Nenapodobuji ho.

Dosáhl něco přede mnou,

ale nyní Boží Hodina

udeřila i pro mě

a já jdu v jeho šlépějích.

To, co nazýváš napodobováním,

nazývám sdílením jednoty.

```

1705

```

Člověk nechápe

Světlo Boží Spravedlnosti.

Člověk nerozumí

Výšce Božího Soucitu. ```

1706

```

Nech ostatní,

aby mě považovali za fanatika.

Poslouchám jen

svého přítele intuici,

která mi říká,

kdy běžet a kdy se posadit

k soucitným Nohám mého Pána.

```

1707

```

Ten, kdo mě vede k Bohu,

je nejvzácnější,

protože co dělá jiného,

než že hraje roli

příležitosti

pro svého věrného následovníka? ```

1708

```

Zima pochybnosti hledajícího

je přechodná,

ale jaro jeho víry

může být snadno věčné. ```

1709

```

Zklamání noci může zahalit

tvou tvář,

pokud neplavíš loď svého života

k Pobřeží Osvícení. ```

1710

```

Když tvůj Mistr dělá něco

s vážnou a oduševnělou koncentrací,

nezmeškej zlatou šanci

být s ním.

Použij každou příležitost,

abys od něj přijal co nejvíc. ```

1711

```

Chtěl jít do pekla

a podívat se, jak vypadá.

Temná pochybnost k němu přišla

a řekla:

"Nemusíš si dělat starosti

s chozením do pekla.

Přinesla jsem peklo k tobě."

```

1712

```

Ó bývalý milovníku Boha,

ostrá sekera nevědomosti

se rychle přibližuje

k tvé hlavě. ```

1713

```

Bůh je starší než kdokoliv jiný.

Na druhou stranu, kdo je Bůh,

jestliže ne věčné Dítě

hrající si ve své Zahradě

nekonečné Krásy?

```

1714

```

Co je to nesobecká služba?

Někdo tomu říká pokorná služba,

někdo pokořující služba,

ale já to budu vždy nazývat

osvěcující služba.

```

1715

```

Teď, když jsi získal

důvěru ve svobodu,

tvé zapomenuté naděje

se jedna po druhé znovu objeví. ```

1717

```

Buď věčným dítětem.

Jen věčné dítě

může oceňovat božskost uvnitř i navenek.

Jen věčné dítě

může dělat vnitřní i vnější pokrok

k uspokojení Boha Jeho vlastním Způsobem. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 18, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_18